ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie od 2007 roku realizuje zajęcia z zakresu terapii EEG-biofeedback.

Od marca 2013 roku prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia BioGraph Infiniti. Z terapii korzystają dzieci i młodzież z terenu miasta
i gminy Skawina, a od września 2012 roku terapia jest również realizowana w Punkcie Konsultacyjnym w Mogilanach.

Dla kogo? (adresaci terapii)

 • dzieci powyżej 6 roku oraz młodzież;
 • osoby wykazujące trudności poznawcze: z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem, uczeniem się;
 • osoby z objawami nadpobudliwości psychoruchowej;
 • osoby z trudnościami emocjonalnymi, np. stres, napięcie emocjonalne, lęki (przed zapisaniem się na listę kandydatów do terapii konieczna jest wcześniejsza konsultacja z psychologiem w Poradni);
 • osoby z problemami w rozwoju mowy (po konsultacji z psychologiem lub logopedą).

Wśród pacjentów korzystających z terapii EEG - Biofeedback można wyróżnić także dzieci z ADHD, ADD oraz różnego rodzaju zaburzeniami psychosomatycznymi (bóle głowy, tiki, padaczka).

Uwaga! W zajęciach mogą brać udział wyłącznie Osoby nie wykazujące przeciwwskazań neurologicznych do udziału w terapii EEG-Biofeedback.
W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przed zapisaniem się na listę kandydatów do terapii konieczna jest wcześniejsza konsultacja z psychologiem i terapeutą EEG-BFB.Podstawowe informacje na temat terapii - schemat terapii:

 1. Wywiad z Rodzicem/Opiekunem.
 2. Zapoznanie z metodą oraz wstępna diagnoza.
 3. Sesje treningowe - około 20 spotkań, jeden raz w tygodniu.
 4. Diagnoza kontrolna.
 5. Zakończenie terapii i omówienie z Rodzicem/Opiekunem.

Uwaga! Jeśli uczestnik nie był dotychczas konsultowany psychologicznie może istnieć potrzeba odbycia takiej konsultacji oraz wykonania badania psychologicznego i pedagogicznego (które mogą być zrealizowane w tut. Poradni).


Warunki kwalifikacji do terapii EEG Biofeedback:

 • Przedłożenie aktualnego (do 12-18 miesięcy) wyniku badania EEG (badania elektroencefalograficznego) z zastosowaniem stymulacji: reakcja zatrzymania, fotostymulacja i hiperwentylacja.
 • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii EEG-Biofeedback.
 • Zgłoszenie się z w/w dokumentami do Rejestracji Poradni lub terapeuty EEG-BFB celem zapisania na listę kandydatów do terapii.
 • Oczekiwanie na informację telefoniczną z Poradni z propozycją terminu rozpoczęcia terapii.


Uwaga!

 • 20 treningów = 20 tygodni (w przypadku odwołania zajęć przez uczestnika - zajęcia przepadają; w przypadku odwołania zajęć przez terapeutę - okres 20 tygodni zostaje odpowiednio wydłużony);
 • w r. sz. 2017/2018 przyjmowani będą wyłącznie lub w pierwszej kolejności uczestnicy, którzy nie korzystali dotychczas z terapii BFB w tut. Poradni;
 • możliwość kontynuowania terapii powyżej 20 treningów lub udziału w kolejnej serii treningów w przypadku braku chętnych uczestników na określony wolny termin lub wyczerpania listy oczekujących.Dotychczasowe doświadczenia pracowników prowadzących terapię EEG - Biofeedback pozwalają na stwierdzenie, iż jest to metoda w większości przypadków skuteczna, pozwalająca na uzyskanie poprawy funkcjonowania zarówno procesów poznawczych pacjenta, jak i jego zachowania.


Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko