ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


OFERTA LOGOPEDYCZNA

 1. Indywidualna terapia logopedyczna:

  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, funkcji oddechowych, fonacyjnych;
  • korekta wad artykulacyjnych;
  • praca nad świadomością fonologiczną;
  • rozwijanie sprawności językowej;
  • stymulacja procesów poznawczych.

 2. Prowadzenie zajęć grupowych ogólnorozwijająco - ortofonicznych dla 6 - latków, u których występują deficyty rozwojowe (program autorski).

 3. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla osób jąkających się.

 4. Porady dla rodziców, opracowywanie oraz udostępnianie im materiałów edukacyjnych, pomocnych w utrwalaniu prawidłowej wymowy.

 5. Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki logopedycznej:

  • konsultacje indywidualnych przypadków;
  • udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy.FORMY PRACY Z DZIEĆMI


 • Diagnoza logopedyczna.
  Postępowanie diagnostyczne pozwala na ustalenie rodzaju zaburzeń mowy, ich przyczyn, programu pracy terapeutycznej, konieczności innych badań specjalistycznych, współpracy z placówkami oświatowymi i służby zdrowia.

 • Indywidualna terapia logopedyczna w przypadkach wymagających interwencji specjalisty.
  Terapią objęte są dzieci ze wszystkimi zaburzeniami mowy. W razie potrzeby podejmowana jest współpraca z placówkami specjalistycznymi, np. dla dzieci niedosłyszących, o obniżonym poziomie intelektualnym itp.

 • Logopedyczna terapia grupowa.
  Ćwiczenia te prowadzone są według autorskich programów dla osób jąkających się, dzieci z deficytami percepcji słuchowej itp.FORMY PRACY Z WYCHOWAWCAMI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


 • Konsultacje logopedy z wychowawcami żłóbków i przedszkoli.
 • Ich celem jest pomoc w opracowaniu ćwiczeń wspomagających rozwój mowy prowadzonych w ramach zajęć przedszkolnych, opracowywanie indywidualnych programów pracy na podstawie diagnozy logopedycznej i weryfikacja stosowanych metod.

 • Prowadzenie logopedycznych zajęć otwartych i warsztatów dla wychowawców.


Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko