ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


Misją Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie jest udzielanie dzieciom i młodzieży
z terenu miasta i gminy Skawina, gminy Mogilany oraz ich rodzicom i nauczycielom najwyższej jakości wysokospecjalistycznej pomocy psychopedagogicznej, połączonej z promocją działań profilaktycznych.

Kultura organizacyjna i tożsamość naszej instytucji ukierunkowane są na:

 • szacunek i dostępność dla klientów,
 • rozwój i kreatywność,
 • promocję filozofii wartości i profesjonalizm oferowanych usług.

Wszelkie usługi świadczone przez poradnię są bezpłatne i nie muszą być poprzedzone skierowaniem.


Dzieciom i młodzieży zapewniamy:

 • pełną diagnostykę psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną;
 • indywidualną i grupową terapię zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego;
 • pomoc psychologiczną w sytuacjach tragedii i kryzysów życiowych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • pomoc w wyborze trybu kształcenia oraz zawodu.

Nauczycielom i rodzicom oferujemy:

 • pomoc w sytuacji zaistnienia kryzysów wychowawczych;
 • wsparcie oddziaływań profilaktycznych;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych i szkoleniowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko