ul. T. Kościuszki 10
    32-050 Skawina


    tel.: 12 276-38-40

    Czynna od poniedziałku do piątku
    w godzinach 7:30 - 19:00


Muzykoterapia jako forma zajęć terapeutycznych do Poradni w Skawinie wprowadzona została w październiku 2002 roku.
Zajęcia te prowadzi zespół specjalistów - muzykoterapeuci, psycholog, artyści muzycy.

Prowadzone przez nas zajęcia szeroko wykorzystują metodę współimprowizacji muzycznej. Wspólnie z dzieckiem tworzymy muzykę za pomocą dostępnego nam instrumentarium, wykorzystując przy tym konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięków. Dziecko odkrywa tym samym własne upodobania estetyczne i wyobraźnię dźwiękową, które dzięki muzykoterapeutom uzyskują spójną strukturę muzyczną. Jest to jeden z czynników terapeutycznych charakterystycznych wyłącznie dla muzykoterapii.

Muzykoterapia to nie rytmika i umuzykalnienie, choć ich elementy są wykorzystywane w pracy terapeutycznej z muzyką. Muzykoterapia rozumiana jest w Poradni miedzy innymi jako forma wspomagająca psychoterapię. Wymaga to współpracy między terapeutami.


RODZAJE ZAJĘĆ

Proponujemy dwie formy zajęć: indywidualną oraz grupową. Wybór formy zajęć jest rozpatrywany przez muzykoterapeutów indywidualnie w przypadku każdego dziecka. Żadna z nich jednak nie wymaga od uczestników tego, co potocznie zwie się "umiejętnością gry na instrumencie".

W pracy wykorzystujemy flet, skrzypce, pianino, gitarę, zestaw instrumentów perkusyjnych, materace, drewniane krzesła i inne przedmioty, w których zaklęte są dźwięki. Zdarza się, że dzieci przynoszą swoje instrumenty np. harmonijkę ustną. Zgłoszenia na zajęcia odbywają się po uprzedniej konsultacji z psychologiem, pedagogiem, lekarzem lub muzykoterapeutą przez wpisanie dziecka na listę dostępną w sekretariacie Poradni. Na jej podstawie muzykoterapeuci ustalają datę pierwszego spotkania.

Zajęcia trwają 45 minut. Zdarza się jednak, że w zależności od potrzeb dziecka muzykoterapeuci skracają bądź wydłużają ten czas (30 do 60 min).

Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko