ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


  ROK SZKOLNY 2019/2020  ZAJĘCIA DLA DZIECI MŁODSZYCH


  ZAJĘCIA GRUPOWE "Muzosensorki"

 • Zajęcia wspomagające i stymulujące wielozmysłowe poznawanie świata przez dziecko, przeznaczone dla Najmłodszych i ich Rodziców. Na zajęciach wykorzystywane będą elementy Integracji Sensorycznej oraz elementy logorytmiki i metod umuzykalniania małych dzieci.
 • 6 spotkań w systemie cotygodniowym.
 • Wiek uczestników: 2-3 lat
 • Termin: II okres roku szkolnego 2019/20, dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu minimalnej liczby uczestników (6 osób).
 • Prowadzący: Beata Ogorzałek (neurologopeda, terapeuta SI), Anna Kutrzeba (neurologopeda), Maria Paluch-Arciszewska (neurologopeda).
 • Bezpośrednie informacje i zapisy u prowadzących. Tel do Poradni: (12)276 38 40.


  ZAJĘCIA GRUPOWE "Czy w Skawinie chrząszcz brzmi w trzcinie ?"

 • Zajęcia wspierające prawidłową artykulację i różnicowanie słuchowe głosek dentalizowanych.
 • Dla 6-7 letnich, które mają trudności z różnicowaniem słuchowym trzech szeregów głosek dentalizowanych (ś,ź,ć,dź - s,z,c,dz - sz,ż,cz,dż).
 • 5-6 spotkań, realizacja na przełomie I i II semestru; maksymalna ilość uczestników: 6 dzieci
 • Prawadząca: Barbara Kowal
 • Zapisy u Pani Barbary Kowal. Tel do Poradni: (12)276 38 40.


  ZAJĘCIA GRUPOWE: "Szumki"

 • Zajęcia wspierające prawidłową artykulację głosek szeregu szumiącego.
 • Dla dzieci w wieku 5-6 lat z wadą wymowy - sygmatyzm prosty (po uprzedniej diagnozie i zakwalifikowaniu przez logopedę).
 • 5 spotkań w systemie cotygodniowym
 • Termin: I semestr roku szkolnego 2019/2020; maksymalna ilość uczestników: 6-8 dzieci.
 • Prowadzący: Anna Kutrzeba, Maria Paluch Arciszewska.
 • Zapisy i bezpośrednie informacje u prowadzących. Tel do Poradni: (12)276 38 40.


  ZAJĘCIA GRUPOWE "Sześciolatki" - ROZWIJAJĄCE GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ

 • Zajęcia dla dzieci 6-letnich wspierające rozwijanie postawy zadaniowej i dojrzałości emocjonalnej oraz gotowości do nauki czytania i pisania; w programie między innymi: "zabawa w szkołę", zabawy integracyjne, "zabawy z emocjami", "kalambury", ćwiczenia współpracy w parach, ćwiczenia percepcyjno-motoryczne, ćwiczenia koncentracji uwagi.
 • 6-8 spotkań w systemie cotygodniowym oraz spotkanie konsultacyjne dla rodziców.
 • Termin: marzec - maj 2020 roku (przy zebraniu minimalnej liczby uczestników: 6 dzieci).
 • Prowadzący: Maria Paluch-Arciszewska (neurologopeda), Barbara Kowal (psycholog).
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Prowadzących. Tel. do Poradni: (12) 276 38 40.


  ZAJĘCIA DLA DZIECI STARSZYCH


  ZAJĘCIA WARSZTATOWE "ARTETERAPIA"

  (5 - 6 osób)


 • Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat nastawione na poprawę funkcjonowania dziecka, naprawę relacji w grupie rówieśniczej, w rodzinie i w samym sobie (terapia przez sztukę), oparte o działalność plastyczną, w tym roku głównie przez bajkoterapię.
 • dla dzieci chcących pracować nad swoimi problemami - ARTETERAPIA poprzez działalność plastyczną, bajkoterapia
 • Spotkania: co 2 tygodnie, poniedziałki w godzinach popołudniowych (do ustalenia z rodzicami: najlepiej godz. 15-17-tej).
 • Termin: od października 2019 roku.
 • Prowadzący: Maria Borowy (pedagog, arteterapeuta) oraz stażystka studentka.
 • Zapisy u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni 12 276-38-40).


  GRUPA DLA DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE MYŚLENIE I KONCENTRACJĘ
  "POMYŚL, ZAPAMIETAJ I ZAPISZ"


 • Zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat, pokazujące w jaki sposób lepiej uczyć się czytać i pisać, jak poprawić swoje myślenie i przyswajanie wiedzy szkolnej.
 • 8 spotkań, trwających po 60 minut; termin: pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020, czwartki 18.00-19.00.
 • Prowadzący: Maria Borowy.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u M. Borowy (tel. do Poradni: (12) 276 38 40).


  ORTOGRAFIA NA WESOŁO I SKOJARZENIOWO DLA DZIECI ZDOLNYCH,
  czyli ORTOGRAFIA poprzez zmysł dotyku


 • Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni, z wykorzystaniem plastycznego zapisu wyrazów wg metody PRAWOPÓŁKULOWEGO ZAPAMIĘTYWANIA WYRAZÓW.
 • Wiek uczestników: 9-12 lat, kl. IV-VI; grupa licząca 4-6 osób.
 • Spotkania: co 2 tyg. przez 3 m-ce, od X 2019 r. w czwartki w godzinach: 17-18 (lub inny termin popołudniowy, możliwy poniedziałek lub czwartek).
 • Prowadzący: Maria Borowy - pedagog, arteterapeuta.
 • Zapisy W RECEPCJI lub u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni 12 276-38-40).


  WARSZTATY SZYBKIEJ NAUKI

 • Realizowany w dwóch grupach wiekowych: dzieci w klasach IV-VIII oraz młodzieży w klasie III gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży chcącej:
  - zwiększyć efektywność swojego uczenia, osiągać lepsze wyniki w nauce;
  - poznać metody szybkiego zapamiętywania,
  - opanować metody szybkiego czytania,
  - poznać sposoby efektywnego notowania,
  - poznać zasady planowania nauki, motywacji i samokontroli procesu uczenia się.
 • Zajęcia odbywać się będą na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie w cyklu 6- 8 spotkań, w grupach 4- 6 osobowych.
 • Termin zostanie ustalony po zebraniu się minimalnej grupy chętnych osób.
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły lub w sekretariacie Poradni tel. do Poradni: (12) 276 38 40.


  ZAJĘCIA GRUPOWE Metody efektywnego uczenia się

 • Zajęcia skierowane dla dzieci z klas IV - VI.
 • Zajęcia mają na celu podniesienie efektywności uczenia się i poznanie praktycznych sposobów przyswajania wiedzy.
 • Cykl 4 spotkań; raz w tygodniu.
 • Termin: II semestr 2019/2020 (przy zebraniu minimalnej liczby uczestników: 6).
 • Prowadzący: Katarzyna Lasek.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Katarzyny Lasek (tel. do Poradni: (12) 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY POPRAWIAJACE FUNKCJONOWANIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
  JAK DOBRZE ŻYĆ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM - OPOWIADANIA TERAPEUTYCZNE


 • Zajęcia dla dzieci w wieku 11-14 lat, uczące lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej, poprawiające relacje z samym sobą i z rówieśnikami, proponowane tematy: zagrożenie w sieci, uzależnienia od jedzenia, zdrowa rywalizacja, ucieczka z domu, agresja wobec zwierząt, substancje psychoaktywne, relacje w grupie.
 • 8 spotkań, trwających po 60 minut; termin: drugi okres roku szkolnego 2019/2020
 • Prowadzący: Maria Borowy, Ewelina Sikora
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u M. Borowy (tel. do Poradni: (12) 276 38 40).


  LEGENDY I PODANIA, czyli WARTOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I PATRIOTYCZNYM -
  WARSZTATY DLA AMBITNYCH DZIECI


 • Grupa dla dzieci i młodzieży wpływająca korzystnie na rozwój moralno-społeczny, poprawiająca funkcjonowanie w grupie i w rodzinie. Celem zajęć jest rozwój postaw prospołecznych i altruizmu wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia oparte będą na tekstach literackich i baśniach, legendach i podaniach, dyskusji, konfrontacji, pracy zespołowej.
 • Omawiane będą takie wartości, jak: dobro, przyjaźń, prawda, pokój, patriotyzm, miłość do rodziny, historii i swojego miejsca zamieszkania, altruizm.
 • Wiek uczestników: klasy V-VII.
 • Spotkania: co 2 tygodnie, w grupie 4-6 osób; termin: październik -grudzień 2019 roku; cykl 6 spotkań w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00.
 • Prowadzący Maria Borowy, Ewelina Sikora
 • Zapisy u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni 12 276-38-40).


  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH
  DLA DZIECI Z AUTYZMEM W WIEKU 8-10 ROKU ŻYCIA (trzy grupy)


 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci wykazujących znaczące deficyty w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacji.
 • Zajęcia prowadzone w małej grupie 4-5 osobowej.
 • Częstotliwość spotkań: co drugi tydzień /dwa razy w miesiącu na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie
 • Termin: wrzesień 2019- czerwiec 2020 roku, godzina 16.00 lub godzina 17.00.
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła, Paweł Tatko .
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły, Pawła Tatko lub w sekretariacie Poradni tel. do Poradni: (12) 276 38 40.


  WARTOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I PATRIOTYCZNYM - WARSZTATY DLA AMBITNYCH DZIECI

 • Grupa dla dzieci i młodzieży wpływająca korzystnie na rozwój moralno-społeczny, poprawiająca funkcjonowanie w grupie i w rodzinie. Celem zajęć jest rozwój postaw prospołecznych i altruizmu wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia oparte będą na tekstach literackich i baśniach, legendach i podaniach, dyskusji, konfrontacji, pracy zespołowej.
 • Omawiane będą takie wartości, jak: dobro, przyjaźń, prawda, pokój, patriotyzm, miłość do rodziny, historii i swojego miejsca zamieszkania, altruizm.
 • Wiek uczestników: klasy V-VII.
 • Spotkania: co 2 tygodnie, w grupie 4-6 osób; termin: październik -grudzień 2018 roku; cykl 6 spotkań w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00.
 • Zapisy u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH
  DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM
  W WIEKU 13- 16 ROK ŻYCIA


 • Zajęcia przeznaczone dla uczniów wykazujących znaczące deficyty w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacji.
 • Zajęcia prowadzone w małej grupie 4-5 osobowej.
 • Częstotliwość spotkań: co drugi tydzień /dwa razy w miesiącu na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie
 • Termin: październik 2019- czerwiec 2020 roku, godzina 16.00.
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła, Paweł Tatko .
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły lub Pawła Tatko lub w sekretariacie Poradni tel. do Poradni: (12) 276 38 40.Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko