ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


OFERTA PSYCHOLOGICZNA

I. Diagnoza psychologiczna:

 • diagnoza rozwoju poznawczego na każdym z etapów rozwojowych (od urodzenia do ukończenia przez dziecko szkoły ponadgimnazjalnej),
 • analiza przyczyn trudności w nauce,
 • diagnoza zakłóceń funkcjonowania emocjonalno - społecznego.

II. Pomoc psychologiczna i terapia:

 1. Stymulacja rozwoju umysłowego dziecka.
 2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z syndromem nadpobudliwości psychoruchowej.
 3. Terapia zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania.
 4. Warsztaty dla młodzieży z zakresu:
  • samopoznania,
  • wykorzystywania zasobów indywidualnych jednostki,
  • rozwijania umiejętności twórczego myślenia oraz uczenia się,
  • efektywnej komunikacji i asertywności,
  • poszerzania kompetencji adaptacyjnych,
  • rozwijania umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym ze stresem szkolnym.

III. Prowadzenie grupy wsparcia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi.

 • Realizacja zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych.
 • Prowadzenie poradnictwa dla rodziców i nauczycieli.
 • Praca psychoedukacyjna z rodzicami.

IV. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:

 • niepowodzeń szkolnych i specyficznych trudności edukacyjnych,
 • zakłóceń rozwoju emocjonalnego,
 • zaburzeń zachowania,
 • dzieci autystycznych, niewidomych i niesłyszących,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • rozwoju małego dziecka (od urodzenia),
 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • predyspozycji do kształcenia ponadgimnazjalnego i szczególnych uzdolnień.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko